CHLEB W KULTURZE

Przysłowia o chlebie

*

Przysłowia

"Aby chleb, to zęby będą".

-*-

"Aż miło na duszy, jak świeży chleb puszy".

.-*-

"Bez chleba i soli - zła miłość".

.-*-

"Bez chleba i zwierzyna nie smakuje".
.

.-*-

""Bez pracy, nie ma kołaczy".-* -"Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna"..

.-*-

"Chleb go w zęby kole"..

.-*-

"Chleb i woda - nie ma głoda"..

.-*-

"Chleb jak z ula wyjęty"..

-*-

"Chleb łaskawy trudny do otrzymania,
a otrzymany, gorzko smakować musi".-* -


"Dałaś babko chleba; dała - żeby z piekła nie wyjrzała",.

-*-

"Dałeś komu chleba, wziąłeś serce",.

-*-

"Dano chleba, gdy zęby mu wypadły",.

-*-

"Dla chleba, a nie dla nieba, chcę być księdzem",.

-*-

"Dobra tabaka na oczy, jak się chlebem brzuch natłoczy",.

-*-

"Dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą",.

-*-

"Do chleba i nieba, sto cnót człeku trzeba",.

-*-

"Do chleba rano wstawać trzeba",.

-*-

"Drogi chleb, gdzie pieniędzy nie ma",.

-*-

"Gdyby nie było chleba po dziurki,
sprzykrzyłyby się i przepiórki",

-* -

"Gdzie brat hardy, a chleb twardy,
a komu piwnica na kółku,ciężka tam bieda chudemu pachołku".

-*-

"Gdzie chleb twardy, tam sługa hardy",

- *-

"l cesarz się nie wyrzeka żebranego chleba",.

-*-

 


"I ci chleb jedzą, co domu nie wiedzą",.

-*-

"Idzie zima, a tu chleba ni ma",.

-*-

"Jak rok owocny, to nie chlebny",

-* -

"Jak jest żytko, to będzie wszytko"..

-*-

"Jak przyjdzie lipiec, ostatni czas starą mąkę wypiec"

-*-

"Jaki chleb, taka skórka - jaka matka, taka córka",.

-*-

"Jeszcze musisz zjeść sporo chleba",.

-*-

"Kawałek chleba nie spadnie z nieba, pracować trzeba",.

-*-

"Każdemu, lekki chleb pachnie",.

-*-

"Każdy kraje chleb do siebie",.

-*-

"Każdy cudzy chleb, ma rogi",.

-*-

"Każdy idzie tam, gdzie go wabią chleby",.

-*-

"Każdy za chlebem idzie",.

-*-

"Kiedy ma chleb, to szuka kołacza",


 
.

-*-

"Kiedy jest chleb przy wodzie, to głód nie dobodzie"..

-*-

"Kiedy się chleba nie naje, to bułką nie nasyci"

-* -

"Komu chleb zaszkodzi, a komu kij pomoże".

-* -

"Komuˇ z chleba, temu i noża nie trzeba"..

-*-

"Kto chleb ze sobą nosi, ten o niego nie prosi".

*

"Kto chleb ciska, ten go po śmierci będzie zbierał".

 -*-

"Kto chleba nie chce, kija godzien".

 -*-

"Kto chleba nie żałuje, nigdy go nie traci". 

-*-

"Kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej".

 -*-

"Kto co lubi: kto chleb, a Cygan mięso".

 -*-

"Kto czyj chleb je, tego piosenkę śpiewa". 

-*-

"Kto dobrze orze, ma chleb w komorze".

*

"Kto ma chleb, szuka bułki". 

-*-

"Kto ma chleb, ten ma wszystko".


.

-*-

"Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem".

-*-

"Kto nie pracuje na chleb, nie godzien, by go jadł".

-*-

"Kto ze mną chleba jeść nie chce,
ja z nim i kołaczów nie będę"

.-* -

"Krajany chleb nie ma pana".

-* -

"Łatwiej z chlebem iść po kij, niż z kijem po chleb".

-* -

"Ma chleb rogi, a niewola (bądź nędza) nogi".

-* -

"Masz babo placek!"

-* -

"Milszy chleb własny razowy, niż pański nie zawsze zdrowy".

- *-

"Na cudzy korowaj gęby nie rozdziewaj".

-*-

"Na czarnej roli, biały chleb się rodzi".

-*-

"Niech cię chleb obsiądzie (Życzę ci wszystkiego dobrego)".

-*-

"Niech sobie będzie chleb z solą, byleby nie z biedą".

-*-

"Nie z jednego pieca chleb jadł".


"Nie dospać trzeba, kto chce dostać chleba",

-*-

"Nie każdy szczęśliwy, co ma dużo chleba",

-*-

"Nie ma chleba, nie ma soli - gospodynię głowa boli",

-*-

"Nie samym chlebem człowiek żyje",.

-*-

"Nie stać na kołacze, to jedz chlebuś, bracie".

-*-

"Niesyty chleb, gdy z cudzych ziarenek",

-*-

"Nos w-sos, zęby w otręby, nogi w pierogi".

-*-

"Od chleba i soli, głowa nie boli",

- * -

"Patrz tego, z czego masz chleb",

- * -

"Piekarza, który głodem morzy, nie chowaj na cmentarzu".

-*-

"Po chlebie, idzie pochlebstwo".

-*-

"Proste jak bułka za dwa grosze".

-*-

"Przyczyniać trzeba, chleba do chleba".

-*-

"Słowa się mówią, chleb się je",

.

-*-

"Szkoda takim chleba dać, co się oń sami nie starają",.

-*-

"Trudno piec chleb, gdzie mąki nie będzie",

- *-

"U wdowy chleb gotowy".

-*-

"W jednej ręce chleb, a w drugiej kamień trzyma",

- *-

"W pole za chlebem, do lasu po drzewo"

,- *-

"Wszędzie chleb o dwóch skórkach pieką",.

-*-

"Zjedzony chleb bardzo ciężko odrabiać"

- *-

"z tej mąki chleba nie będzie",

- *-

"Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka",

- *-

"Za chlebem ciało woła, nawet przez usta Apostoła",